top of page

Usluge koje nudimo:

1

Dizajn i 3D modeliranje

 • Pružamo usluge konstruisanja i dizajna alata, sklopova i proizvoda, prema zahtevima kupca.

 • Izrada detaljnih parametarskih računarskih 3D modela na osnovu ideje, tehničkog crteža ili skice

 • Ispravka grešaka u 3D modelima, prilagođavanje i priprema 3D modela

2

Post-procesiranje

 • Izrada CAM tehnologije i putanje alata

 • Optimizacija i ubrzavanje postojećih tehnologija obrade

 • Savetovanje prilikom izbora tehnoloških postupaka

3

Mašinska obrada

 • Glodanje na CNC obradnim centrima sa 4 i 5 osa

 • Erodiranje na modernim erozimatima

 • Brušenje

4

Proizvodnja sklopova

 • Mehanička montaža različitih sklopova

5

Termička obrada

 • Kaljenje

 • Žarenje

 • Gasno nitriranje

 • Nitrokarboniranje

 • Postoksidacija

6

Konsultacije

 • Unapređenje proizvodnje (Lean i Six Sigma metode)

 • Održavanje mašina i opreme

 • Automatizacija procesa

 • Digitalizacija sistema

bottom of page